Accountancy Walter Moens

Info & Contact: info@moensaccountancy.be of 052 / 21 50 52

Administratie

In combinatie met boekhouding het verzorgen van de administratie van kleinere bedrijven. Vooral in de opstartfase met de bedoeling een structuur te creeëren zodat de cliënt het in een later stadium zelf kan verrichten. Dit zijn de opdrachten waarbij wekelijks of tweewekelijks de cliënt wordt bijgestaan in zijn administratie.

Boekhouding

Het voeren van de volledige boekhouding. Dit kunnen wekelijkse opdrachten zijn, maar ook maandelijkse of driemaandelijkse BTW-aangiftes of zelfs jaarlijks weerkerende opdrachten. Nazicht van de boekhoudingen. Voorbereiding van boekhoudingen voor controle door de bedrijfsrevisor.
Het opmaken van de interne jaarrekening en de neer te leggen jaarrekening. Boekhoudkundige bijstand van cliënteel die zelf hun boekhouding voeren.

Bedrijfsorganisatie

Adviesverlening om tot een optimale administratieve en boekhoudkundige organisatie te komen. Het komt erop neer door een eenvoudige administratie tot een juiste en duidelijke boekhouding te komen. De boekhouding dient er te zijn om te gebruiken. Ze dient zo georganiseerd te worden dat ze nuttig is. Opeenstaande leveranciers- en klantenfacturen horen daar zeker bij. Maar ook vergelijkingen van opbrengsten, kosten en marges hoor daar absoluut bij.

Accountancy

Accountancy is erop gericht de boekhoudkundige cijfers te gebruiken als analyse van het verleden naar de toekomst toe. Kunnen investeringen uitgevoerd worden in de huidige toestand? Waar heb ik beter gedaan dan vorig jaar? Hoe kan ik mijn resultaat verbeteren? Is er een juiste mix tussen eigen vermogen en schuldfinanciering? Planning naar de toekomst toe: optimaliseren van eigen vermogen zodat op een gunstige manier een bedrijf kan overgedragen worden.

Fiscaal advies

Indienen van diverse fiscale aangiftes: BTW-aangiftes, ICL-listings, belastingsaangiftes VennB en PB, aangiftes 325.20 en 325.50, Intrastat aangiftes,...

Adviesverlening naar verloning toe. Hoe kan de zakvoerder-bestuurder-aandeelhouder op de meest voordelige manier vergoed worden? Een mix van wedde-tantième-dividend- Voordelen alle aard. Pensioenvoorzieningen? Opbouwen van vermogen?