Accountancy Walter Moens

Info & Contact: info@moensaccountancy.be of 052 / 21 50 52

Accountantskantoor W. Moens is relatief nieuw, maar heeft al veel ervaring opgedaan in de meest diverse gebieden in diverse sectoren van het handels-, diensten- en industrieel economisch leven.

De missie bestaat uit een juiste toepassing van de steeds wijzigende wetgeving. Dit op boekhoudkundig, administratief, fiscaal, vennootschapsrechterlijk en sociaal vlak.

Telkens wordt ernaar gestreefd om een efficiënte, eenvoudige en optimale oplossing te vinden voor de diverse situaties en problemen die zich voordoen in de administratie van een éénmanszaak of een vennootschap. Belangrijk hierbij is dat de doelstellingen van de cliënt bereikt worden. Niet elke cliënt heeft immers dezelfde drijfveren voor zijn activiteit. Deze kunnen bestaan uit maximalisatie van de winst op korte termijn, maximalisatie op lange termijn, behoud van patrimonium, opbouwen van een vermogen,...

Elke situatie is anders. Voor elk wordt een aparte oplossing gezocht.