Accountancy Walter Moens

Info & Contact: info@moensaccountancy.be of 052 / 21 50 52

Een eerste verkennend gesprek is steeds kostenloos! Dit gesprek kan bestaan uit een bezoek aan de cliënt, uiteenzetten van de problematiek, voorstelling van het bedrijf,... Er kan antwoord gegeven worden op enkele algemene vragen, maar er kan niet in detail getreden worden tijdens dit gesprek. Dit vergt immers meestal een diepere studie van de situatie.

Er worden 3 tarieven gehanteerd.

1) Er is een middentarief voor het voeren van de adminstratie en de boekhouding. Dit tarief wordt gehanteerd voor prestaties die regelmatig voorkomen maar niet wekelijks of veertiendaags.

2) Er is een tweede iets hoger tarief voor prestaties ivm organisatie, accountancy, analyse, fiscaal advies. Dit tarief wordt gehanteerd voor prestaties die éénmalig of jaarlijks voorkomen. Dit tarief is meestal beperkt in aantal uren.

3) Er wordt een lager ander tarief toegepast voor grotere langlopende opdrachten. Dit tarief hangt af van de aard van de opdracht en is onder meer afhankelijk van de plaats waar deze opdracht dient uitgevoerd te worden (bij U of op ons kantoor) en welke hulpmiddelen er al of niet ter beschikking staan.

De tarieven 1) en 3) kunnen worden bij voorkeur toegepast in de vorm van een maandelijks vast abonnement.

Om redenen van vertrouwelijkheid kunnen de exacte bedragen van de tarieven niet on-line gezet worden.